You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Vi har flyttet! Besøk identum.no/support for å se vår nye brukerstøtteporal!
lukkeknapp for kunngjøring
IDENTUM sin fabelaktige kundestøtte har flyttet til docs.identum.no!
bla til toppikonet